"SJUNG UT -Intresse fanns för vår tvåhelgskurs, men trädgårdar och annat trevligt konkurrerade om kurshelgen i maj. Vi bestämde oss därför att flytta så att första kurstillfället blir sånghelgen 2-3 september. Där får deltagarna, de som vill, gemensamt bestämma datum för steg 2." Välkommen att höra av dig!

Kontakta oss för info!

Grengehuset
77013 Grangärde

Telefon bokning: 070-6400182

E-post: kontoret@grengehuset.se

Bg 5143-5766

Copyright © 2021 Grengehuset