"SJUNG UT -Intresse fanns för vår tvåhelgskurs, men trädgårdar och annat trevligt konkurrerade om kurshelgen i maj. Vi bestämde oss därför att flytta så att första kurstillfället blir sånghelgen 2-3 september. Där får deltagarna, de som vill, gemensamt bestämma datum för steg 2." Välkommen att höra av dig!