Huset inköptes i juli 2007 av några eldsjälar som för detta ändamål bildade Grengebygden ekonomisk förening.

Visionen är att det skall vara ett möjligheternas hus med olika aktiviteter för utveckling av bygden med en blandning av kommersiell och ideell verksamhet, där bygdens olika utbud och möjligheter av alla slag skall kunna marknadsföras. Företag, organisationer, föreningar, aktiviteter, service och besöksmål, osv. Basen i vår verksamhet är att erbjuda prisvärda övernattningsrum med självhushåll för turister och tillfälliga besökare till vår bygd. Om man bor hos oss ska man känna sig som hemma fast man bor borta!

Föreningen driver all verksamhet i huset i egen regi. 

2016 bildades intresseföreningen Grengehusets vänner, som är en ideell förening vars syfte är att verka för Grengehusets fortsatta utveckling.

Använd kontaktformuläret om du vill komma i kontakt med oss, eller ring någon av våra kontaktpersoner. Uppgift under kontakt. Välkommen !